โรงแรมคลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่

Accommodation ใบไม้เขียว

ความสุข ของท่าน คือ บริการของเรา
เพียง 2 ชั่วโมง (180กม.) จากกรงุเทพฯท่านจะได้สัมผัสรีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ผสานกับ ความอุดมสมบูรณ์ความสดชื่นและความเขียวขจีของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 5 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลหมูสี่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
เบอร์ติดต่อ : 044-300-625-7
แฟกซ์ : 044-300-624
อีเมล์ : frontklongsai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.klongsairesort.com