โรงแรมซันบีมพัทยา

Accommodation ใบไม้เขียว

โรงแรมซันบีม ใจกลางหาดพัทยา ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เราลดการใช้กระดาษ ด้วยการส่งเสริมการส่งผ่านและเก็บข้อมูลในระบบ cloud รวมทั้งการ reuse และ recycle กระดาษ พลาสติกและผ้าต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เราแยกขยะ และนำขวดแก้ว ขวดพลาสติก ไปขายเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน เราทำโครงการ “บ้านของเรา” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในชุมชนเดียวกันเข้าร่วม เช่น Big Cleaning การบริจาคโลหิต เป็นต้นนอกจากนั้นเรายังเป็นหนึ่งใน Smoke Free Hotel ซึ่งมีไม่กี่โรงแรมในเขตพัทยาและยังได้รับ Gold Leaf Hotel จากมูลนิธิใบไม้เขียวอีกด้วย

 

ที่อยู่ : 217/27 หมู่ 9 ถนนเลียบหาด พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์ติดต่อ : 038-427-120-9

แฟกซ์ : 038-424-191
อีเมล์ : book@sunbeamhotel.net
เว็บไซต์ : www.sunbeamhotel.net