โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ

Accommodation ปลอดบุหรี่

โรงแรมมณเฑียร ด้วยจิตที่มุ่งมั่นบริการ ตามแบบฉบับคนไทย

 

ที่อยู่ : 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 02-233-7060-9
แฟกซ์ : 02-236-5218-9
อีเมล์ : bangkok@montien.com
เว็บไซต์ : http://www.montien.com