โรงแรมสีมาธานี

Accommodation ใบไม้เขียว

โรงแรมสีมาธานีให้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมมานาระดับมาตรฐานนานาชาติ 5 ดาว ที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัด

 

ที่อยู่ : 2112/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์ติดต่อ : 044-213-100
แฟกซ์ : 044-213-122
อีเมล์ : sales@simathani.com
เว็บไซต์ : www.simathani.com