โรงแรมสีมาธานี

Accommodation ใบไม้เขียว

โรงแรมสีมาธานีให้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมมานาระดับมาตรฐานนานาชาติ 5 ดาว ที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัด

ที่อยู่ : 2112/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์ติดต่อ : 044-213-100

แฟกซ์ : 044-213-122

อีเมล์ : sales@simathani.com

เว็บไซต์ : www.simathani.com