โรงแรมอินทรา รีเจนท์

Accommodation ใบไม้เขียว

โรงแรม 455 ห้อง
ใจกลางย่านการค้าประตูน้ำ
ดำเนินธุรกิจมาถึง 47 ปี
เป็นอาคารอนุรักษ์แบบ Modernist จากยุค 70’s

 

 

ที่อยู่ : 120/126 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 02-208-0022
แฟกซ์ : 02-208-0389
อีเมล์ : gm@indrahotel.com
เว็บไซต์ : www.indrahotel.com