โรงแรมเวียงอินทร์

Accommodation ปลอดบุหรี่

ที่อยู่ : 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อ : 053-711-533
แฟกซ์ : 053-711-877
อีเมล์ : sales.bkk@wianginn.com
เว็บไซต์ : http://www.wianginn.com