โรงแรม ช่องฟ้า รีสอร์ท

Accommodation ใบไม้เขียว

เรียบง่าย บริการจากใจ

 

 

ที่อยู่ : 54/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
เบอร์ติดต่อ : 076-486-858-61
แฟกซ์ : 076-486-857
อีเมล์ : info@chongfahresort.com
เว็บไซต์ : www.chongfahresort.com