โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท

Accommodation ปลอดบุหรี่

โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ในการดำเนินชีวิตประจำวันและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อสถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศในองค์กร รวมถึงชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมจะมีส่วนช่วยรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของการจัดการของเสีย ลดระดับมลภาวะและปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำอุปกรณ์ เทคโนโยลีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้ และส่งเสริมให้ลูกค้าที่เข้าพักตลอดจนพลังงาน ตระหนักถึง ความสำคัญของการสื่อสาร กับชุมชนในท้องถิ่น ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ด้วย

 

ที่อยู่ : 192/36 หาดกะรน ถนนกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์ติดต่อ : 076-396-353-6
แฟกซ์ : 076-396-357
อีเมล์ : sm@theoldphuket.com
เว็บไซต์ : http://www.theoldphuket.com