โฮมสเตย์ คลองรางจระเข้

Green Attraction

โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ซุกซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศท้องทุ่ง อันแสนจะเรียบง่ายแห่งคุ้งน้ำคลองรางจระเข้ คลองย่อย ที่แยกออกมาจากแม่น้ำน้อยซึ่งไหลผ่านบริเวณอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา