ให้อาหารปลา = ทำลายธรรมชาติ

Tips

การให้อาหารปลาในทะเล อาจส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิด