ไฟลท์ ออฟ เดอะกิบบอน

Green Activity

ไฟลท์ ออฟ เดอะกิบบอน กิจกรรมผจญภัยเหนือราวป่าด้วยการ โหนไต่ไปตามสลิงหรือ Zipline อยู่บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว