ไร่รื่นรมย์

Green Activity

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ โดยสองพี่น้อง เชอรี่ วิลาสินี และ แอปเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ SAT ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงหันมาสนใจและทานอาหารสุขภาพมากขึ้นหรือเรียกกันติดปากว่า “eat clean” แต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าผักเหล่านั้นมีสารเคมีตกค้างมากน้อยแค่ไหน เราจึงมีความตั้งใจในการโปรโมทสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและเข้าถึงในการหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic)

กิจกรรมที่น่าสนใจ
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ (Agrotourism Organic Farm)

2. คาเฟ่สุขภาพ (Healthy Cafe)

3. ฟาร์มสเตย์และกิจกรรม (Farm Stay & Experience)

4. ศูนย์เรียนรู้: ด้านเกษตรอินทรีย์และพลังงานสะอาด (Learning Center: Agriculture & Clean Energy)

ไร่รื่นรมย์
หมู่ 10 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Tel : 095-134-8821, 088-776-8473
Fax : 053-160-513
E-mail : rairuenrom.chiangrai@gmail.com