3 องค์กรหลัก ททท. – พีทีที โกลบอล เคมิคอล – มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ร่วมแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

News