กิจกรรม

โลว์คาร์บอน

Low-carbon activities

ดูวีดีโอ play_arrow

เส้นทาง

จักรยาน

Bicycle routes

ดูวีดีโอ play_arrow

ดำน้ำ

ชมความงาม

Snorkelling

ดูวีดีโอ play_arrow

วิวทิวทัศน์

Scenery

ดูวีดีโอ play_arrow

วิถีชีวิต

Lifestyle

ดูวีดีโอ play_arrow

หลากหลายสีสัน

ณ เกาะหมาก

Bright colours at Mak Island

ดูวีดีโอ play_arrow

X ปิด