ตลาดสุขใจ และสวนสามพรานริเวอร์ไซด์

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับความหมายของ “ระบบอาหารยั่งยืน”ภายใต้สามพรานโมเดล แนวคิดธุรกิจเกื้อกูลสังคม เพื่อให้เกษตรกรอินทรีย์เติบโตไปได้พร้อม ๆ กับธุรกิจ ด้วยเป้าหมายคือชีวิตที่สมดุล โดยมีตลาดสุขใจเป็นพื้นที่เรียนรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารแปรรูป อาทิ ข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ ผักสดและผลไม้ปลอดสารตามฤดูกาล ไข่ไก่ ไข่เป็ด เห็ด ขนมไทย น้ำฟักข้าว น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ด้วยการที่เชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม

ตลาดสุขใจเป็นส่วนหนึ่งของสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการเชิงธรรมชาติที่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเยี่ยมชม “ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม” เพื่อเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่จากการลงมือทำกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ปลูกสมุนไพร ผัก และผลไม้  แล้วไปต่อที่ “ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ” สัมผัสกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม รวมถึงที่ “ปฐม ออร์แกนิก สปา” กับการรับบริการบำบัดและผ่อนคลายจากการใช้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิก สครับ และสมุนไพรออร์แกนิก ทั้งยังมีคอร์สเรียนทำอาหารไทยที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด Farm-to-Table โดยเลือกสรรวัตถุดิบจากฟาร์มออร์แกนิกมาใช้สร้างคุณค่าของอาหาร สามารถสนุกไปกับการปั่นจักรยานชมวิวรอบสวน หรือเปลี่ยนบรรยากาศลองปั่นเรือถีบ ล่องเรือชมความงามของเรือนไทยรอบทะเลสาบซึมซับชีวิตที่สงบและธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ

ไม่เพียงเท่านั้นที่ตลาดสุขใจ และสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ และยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์โฟม หลอดพลาสติก และขวดน้ำพลาสติก แยกขยะอาหารให้เป็นอาหารสัตว์ในปฐมออร์แกนิกฟาร์มหรือโรงเลี้ยงไส้เดือน และนำบางส่วนไปผสมกับเศษใบไม้ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  รีไซเคิลน้ำมันพืชใช้แล้วให้เป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถแผนกสวนและเครื่องสูบน้ำ สร้างมูลค่าให้กับเวิร์กชอปหัตถกรรม แปรรูปวัตถุดิบในฟาร์ม โดยทั้งหมดนี้  ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและหันมาท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

กิจกรรมไฮไลต์

 • เลือกซื้อสินค้าจากวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจากตลาดสุขใจ
 • ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ อาทิ ทำงานหัตถกรรม แปรรูปวัตถุดิบ ลองทำอาหารเพื่อสุขภาพ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • ตลาดสุขใจเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
 • ปฐม ออร์แกนิก สปา เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 12.00-22.00 น.
 • กิจกรรมเวิร์กชอป ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

  ติดต่อ

  ตลาดสุขใจ

  • Facebook ตลาดสุขใจ นครปฐม

  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง