ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ลงใต้ไปถึงนราธิวาส หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “ป่าพรุโต๊ะแดง” ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ” ที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่มากถึง 120,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 อำเภอ จนมีการขนานนามให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติและห้องสมุดมีชีวิตกลางแจ้งที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ ซึ่งในอดีตพื้นที่ป่าพรุผืนนี้ถูกบุกรุกแผ้วถาง ทำการเกษตรผิดวิธีทั้งจากไฟป่าทั้งจาก ธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ จนกระทั่งมีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ ดูแลรักษา และเปลี่ยนเป็นป่าสมบูรณ์ และยังเป็นศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ป่า

ผู้ที่มาเยี่ยมชมยังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของป่าพรุได้อย่างใกล้ชิดผ่านเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสะพานไม้ลัดเลาะเข้าไปในป่ายาว 1,200 เมตร มีกิจกรรมส่องกล้องดูนกบนหอคอย โดยเฉพาะ ถ้าโชคดีจะได้เห็น “นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย” ซึ่งหาชมได้ที่ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เท่านั้น นอกจากนั้นยังให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวได้ปล่อยพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นในพื้นที่ป่าพรุ

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรแห่งนี้ยังมีการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นไกด์รุ่นเยาว์ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติไว้ตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ สอนการทำการเกษตรโดยไม่ทำลายพื้นที่ป่าทำให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าผืนใหญ่ได้อย่างยั่งยืนต่างเกื้อหนุนดูแลกันและกัน

กิจกรรมไฮไลต์

 • เดินศึกษาธรรมชาติและความสมบูรณ์ของป่าพรุ
 • ปล่อยพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นในพื้นที่ป่าพรุ
 • เรียนรู้แนวทางป้องกันไฟป่า เพื่อลดโอกาสความเสียหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุด) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.
 • ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีมีการแข่งเรือกอและในลำน้ำบางนรา บริเวณตรงข้ามกับศาลาประชาคม
 • ประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีงานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าแม่ แบบการแห่พระจีนทั่วไป ตามด้วยรถบุปผชาติ ขบวนการแสดงรำของโรงเรียนต่าง ๆ ขบวนเชิดสิงโตและมังกร ไปตามถนนสำคัญในเขตเทศบาล ส่วนภาคพิธีกรรม มีการเข้าทรงแสดงอภินิหาร อาทิ การไต่บันไดมีด

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก มีสตรีทอาร์ตข้างสถานี (แผนที่)

 • แม่น้ำโกลก (แผนที่)

 • ตลาดเก็นติ้ง (แผนที่)

  เวลา 05.00-17.00 น.

 • อ้วนบะกุ๊ดเต๋ (แผนที่)

  เวลา 07.40-13.00 น. หยุดวันจันทร์

 • ร้านฮงฮวดเบเกอรี่ (แผนที่)

  เวลา 06.00-19.00 น.

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

 • ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 • 06 3424 0833

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง