ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อกล่าวถึง “ป่าชายเลน” ก็เป็นที่รู้กันดีถึงประโยชน์ที่มีเหนือคณานับ โดยนอกจากความเขียวขจีร่มรื่นแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่คลื่นลมไม่แรงจึงเหมาะต่อการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แม้แต่เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์เหล่านี้ที่จะเติบโตมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และด้วยสรีระของพันธุ์ไม้ก็มีประโยชน์ในการช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง อีกทั้งยังช่วยกรองของเสียออกไปสู่ทะเลให้น้อยลงด้วย เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การทำประมง เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อศึกษา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในตัว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้กำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งหรือป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสามารถเดินอย่างเพลิดเพลินบนสะพานยาวระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ใต้ร่มไม้โกงกาง โปร่งแดง แสม ลำพู ฯลฯ ดูชีวิตของสัตว์ขนาดเล็ก ๆ อย่างนก ปู และปลาที่อาศัย และหากินในผืนป่าแห่งนี้ รวมถึงทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน อาทิ ปลูกป่าชายเลน สร้างบ้านปลา (ซังเชือก) ทำบ้านหอยจากปูนซีเมนต์ ดำน้ำติดตั้งปะการังเทียมเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ ศึกษาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยออกสู่ทะเล นอกจากนั้นก็ยังสามารถพายคายัคออกไปชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หรือทำกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์อื่น ๆ อย่างเช่น ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ปลูกหญ้าแฝก เพาะชันโรง เพาะเห็ดฟาง ก็ได้เช่นกัน

ไม่เพียงแต่การได้รู้จักสภาพป่านิเวศที่สมบูรณ์แต่ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ การมาเที่ยวชมที่นี่ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพราะจะได้เดินชมพรรณไม้ต่าง ๆ บนสกายวอล์กที่มีความสูง 10.2 เมตร ยาวเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร เพื่อไปยังหอชมป่าที่มีความสูงถึง 23 เมตร ขึ้นไปชมความสวยงามของป่า ในมุมมองจากบนยอดไม้ แต่ถ้าหากสังเกต ในสิ่งเล็ก ๆ ที่ระดับพื้นดินเบื้องล่างจะพบว่าที่นี่เป็นป่านิเวศที่สมบูรณ์ เพราะเราจะเห็นต้นกล้าเล็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมาและจะกลายมาเป็นไม้ใหญ่รุ่นถัดไป นี่จะทำให้ ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และพลังของธรรมชาติที่พร้อมจะเติบโตหากเรารู้จักรักษาและดูแลให้ดี เพราะด้วยพื้นที่แค่ 12 ไร่ ก็ยังสามารถจัดการให้มีป่านิเวศที่สมบูรณ์ยั่งยืนได้

กิจกรรมไฮไลต์

 • ศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนผ่านเส้นทางเดินสำรวจระยะทาง 1.6 กิโลเมตร
 • ลงมือทำหรือสนับสนุนกิจกรรมที่รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน อาทิ ปลุกป่าชายเลน สร้างบ้านปลา ทำบ้านหอย ติดตั้งปะการังเทียม

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • ทุกวัน ตั้งแต่เวลา06.30-18.30 น.
 • กิจกรรมพายคายัค ต้องตรวจสอบตารางระดับน้ำจากศูนย์ฯ ก่อน
 • ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนกันยายน น้ำทะเลจะลงในช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ น้ำทะเลจะขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ในฤดูนี้ลมทะเลฝั่งตะวันออกได้เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้
 • ทำให้บริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนได้รับลมทะเลตะวันออกเฉียงใต้ อากาศจึงสดชื่นเย็นสบาย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • หาดแหลมเสด็จ  (แผนที่)

 • หาดเจ้าหลาว  (แผนที่)

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน  (แผนที่)

  ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ชมการให้อาหารปลาในอุโมงค์ตู้ปลาอะคริลิก มีวันละรอบเดียว คือ ช่วง 14.00 น. ของทุกวัน

 • หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ (แผนที่)

  เวลา 08.30-18.30 น.

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

 • 0 3938 8117

 • www4.fisheries.go.th

 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

*หากต้องการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อศูนย์ฯ ก่อนล่วงหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง