ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

การจินตนาการถึงป่าตามธรรมชาติ ไม่มีทางสวยงามได้เท่ากับการเดินทางไปชมของจริง โดยเฉพาะในแถบจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงมีพื้นที่ป่ากว้าง มีสัตว์ป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติในป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีเส้นทางสำรวจธรรมชาติที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้หลงรักป่าใหญ่หรือมีใจอยากอนุรักษ์ด้วย

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ในลักษณะของซาฟารีแห่งแรก และแห่งเดียวของกาญจนบุรี โดยมีไฮไลต์ การท่องเที่ยวที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายใต้ความร่มรื่นของป่าเต็งรังสลับกับป่าเบญจพรรณ ป่ารวก และป่าไผ่ที่มีให้เห็นผสมผสาน ที่สามารถเรียนรู้เรื่องดิน สำรวจหมู่ไม้ไปพร้อม ๆ กับการซึมซับความงามระหว่างเส้นทางที่จะพบได้ทั้งหน้าผา ลำธาร สัตว์ป่าตัวน้อยได้อย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินไป-กลับ

ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติหลายรายการ โอกาสนี้จึงอยากจะชวนทุก ๆ คนเตรียมรอยยิ้มให้พร้อมไปทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และจิตใจที่อยากจะอาสาไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับทำกิจกรรมจิตอาสา อย่างเช่น ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ร่วมทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารและแหล่งแร่ธาตุสำหรับสัตว์ป่า สนับสนุนโครงการปล่อยวัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทำแนวป้องกันไฟป่า และการยิงเมล็ดพันธุ์ (Seed Bomb) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในผืนป่า เหล่านี้ล้วนเป็นวิถีแห่งการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแค่ให้ความสุขเท่านั้น แต่ยังได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวอีกด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

  • เรียนรู้และสำรวจธรรมชาติไปกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ
  • ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดูแลและพัฒนาผืนป่า อาทิ สร้างฝายชะลอน้ำ ทำโป่งเทียม ช่วยโครงการปล่อยวัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทำแนวป้องกันไฟป่า และยิงเมล็ดพันธุ์ Seed Bomb ฯลฯ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • เปิดทุกวันเวลา 08.00-16.30 น.
  • ช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม เหมาะกับการเที่ยวทางธรรมชาติเพราะป่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

  • เลขที่ 228/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

  • 08 9551 9835

*ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า แจ้งจำนวนและติดต่อล่วงหน้า 15 วัน โดยทำหนังสือไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง