ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

จากนากุ้งร้างกลายมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างไร คำถามนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้สัมผัสที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

นอกจากจะได้เห็นผลลัพธ์ของการพลิกโฉมนากุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม้สักต้น สู่นิเวศป่าชายเลนที่อุดมไปด้วยพรรณไม้และสัตว์น้ำวัยอ่อนหลากสายพันธุ์ในเรือนโปรงขาวแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสเดินป่าศึกษาระบบนิเวศไปตามสะพานไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ทั้งยังได้ขึ้นไปชมบนหอชะครามเพื่อขึ้นไปสูดอากาศ และชมวิวปากน้ำปราณ หากมีการประสานงานล่วงหน้าสามารถจองเรือเพื่อพาล่องคลองหรือทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้หรือร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะ

การมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี นี้จะทำให้ผู้มาเยือนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งใจลงมือทำทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมกันในการพลิกฟื้นหรืออนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมไฮไลต์

  • เดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด
  • ชมต้นโกงกางทรงปลูก
  • ล่องคลองหรือทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
  • ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.
  • ช่วงเดือนกันยายนกลุ่มโรงแรมอนันตรามีการจัดการแข่งขันโปโลช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะที่หัวหิน-ชะอำเท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

  • ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 0 3263 2255, 08 6607 7712

  • SirinartCenter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง