ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

การอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศให้สมบูรณ์นั้นมีความสำคัญเพียงไร สามารถมาเรียนรู้กันให้กระจ่างชัดได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

แต่เดิมชุมชนคลองโคนแห่งนี้ที่เคยเสื่อมโทรมมาแล้วอย่างหนัก ความนิยมการทำนากุ้งได้ทำสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หายไปจนเกือบหมด ส่งผลให้การทำประมงพื้นบ้านที่ทำกินกันมายาวนานของคนในพื้นที่ไม่สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป แต่สิ่งดี ๆ ก็กลับมาอีกครั้งเมื่อชาวบ้านร่วมใจปลูกป่าชายเลน และเมื่อป่าชายเลนเติบโตขึ้น ก็มีกุ้ง หอย ปู ปลา ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่เติบโตเป็นมรดกที่ยั่งยืนของท้องทะเลไทย

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวคลองโคนนั้นจะเน้นไปที่การสัมผัสระบบนิเวศที่สมบูรณ์และวิถีที่เป็นสมบัติของชุมชน อาทิ ชมระบบนิเวศป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงและหอยแมลงภู่ รับประทานอาหารทะเลแบบพื้นบ้านบนกระเตงกลางทะเล ล่องเรือชม ฟาร์มหอย เล่นสกีโคลน แถกเรือบนเลนออกไปร่วมปลูกต้นลำพูเพื่อให้เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของพรรณไม้ป่าชายเลน ตบท้ายด้วยการนั่งเรือล่องทะเลชมความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านริมสองฝั่งคลอง

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ด้วยความเป็นกันเองในราคาที่ย่อมเยาว์ แต่กลับได้รับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งความสนุก ความรู้ และที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกดี ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ ทั้งยังจะช่วยสร้างให้เกิดความตระหนักรักและผูกพัน เกิดความรู้สึกหวงแหนอยากดูแล

กิจกรรมไฮไลต์

  • เรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน
  • เที่ยวตามวิถีชาวบ้าน อาทิ การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงและหอยแมลงภู่ รับประทานอาหารทะเลแบบพื้นบ้าน  บนกระเตงกลางทะเล ล่องเรือชมฟาร์มหอย เล่นสกีโคลน ฯลฯ
  • ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
  • โปรดตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงกับทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนหรือดูตารางน้ำขึ้นน้ำลงล่วงหน้า เพื่อปรับเปลี่ยนตารางเวลาการทำกิจกรรมให้เหมาะสม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

  • ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

  • 08 2794 1956

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง