ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ด้วยระยะทางและเวลาเพียงเล็กน้อยจากเมืองหลวงก็สามารถเดินทางมาพบกับโลกแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศของท้องทะเลอ่าวไทยกันได้แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือแห่งนี้อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ทำหน้าที่เป็นที่ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลหลากสายพันธุ์ อาทิ เต่าตนุ เต่าหญ้า เต่ากระ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจนสามารถปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลได้ ถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลด้วย

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการมาเยี่ยมที่นี่ก็คือบ่ออนุบาลเต่า ซึ่งเต็มไปด้วยลูกเต่าน่ารัก ๆ ในหลายช่วงวัยโดยมีการแยกบ่อเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจาก   การกระทำของมนุษย์ เช่น โดนใบพัดเรือ โดนอวนบาด ฯลฯ และเต่าที่เป็นโรค     ไว้ต่างหาก เพื่อทำการรักษาและพักฟื้นจนกระทั่งหายดีก่อนปล่อยกลับลงสู่ทะเล ส่วนที่ชายหาดแม้ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำแต่ก็เป็นมุมพักผ่อนชมทะเลที่สวยงาม รวมถึงยังเป็นหาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามฤดูกาล และเป็นจุดปล่อยเต่าที่แข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วย

ปัจจุบันเต่าทะเลยังคงอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และยังมีโอกาสน้อยที่จะสามารถรอดชีวิตได้ด้วยตัวเองในธรรมชาติ ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือจึงยังต้องการความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการทำความเข้าใจในวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ของเต่าทะเล เพื่อให้เกิดความตระหนักและช่วยกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับเต่าทะเล รวมถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในธรรมชาติ โดยสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด และสามารถเริ่มต้นได้เลยก็คือความร่วมใจลดการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกหลอดพลาสติก ขวดพลาสติก ฯลฯ เพื่อให้ขยะเหล่านั้นไม่หลุดลงไปสู่ท้องทะเลและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลทุกชนิด

กิจกรรมไฮไลต์

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจในวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ของเต่าทะเล
 • ช่วยกันดูความสะอาดบริเวณชายหาด ไม่ก่อมลพิษทางเสียง เพื่อให้หาดมีความสงบและเหมาะที่จะเป็นแหล่งวางไข่ของแม่เต่าทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 • เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • ป่าชายเลน สอ.รฝ. (แผนที่)

  เวลา 08.30-18.30 น.

 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • เรือหลวงจักรีนฤเบศร (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • สโมสร-บ้านพักเทียนทะเล (แผนที่)

  เวลา 10.00-22.00 น.

 • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (แผนที่)

  วันธรรมดา เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.30 น.

ติดต่อ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

 • หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 • 0 3843 1477

 • www.turtles.navy.mi.th

 • Facebook  : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือ สัตหีบ

* สำหรับผู้ที่สนใจทำกิจกรรมปล่อยเต่า ควรทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน

** กรณีการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะและต้องการฟังบรรยายสรุปโดยมีเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ กรุณาทำหนังสือขออนุญาตเยี่ยมชม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง