โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม และความต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนประสบความสำเร็จในการทำมาหาเลี้ยงชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของแนวทาง “การเกษตรทฤษฎีใหม่” และตัวอย่างในการฟื้นพื้นที่หลังเขาซึ่งมีความแห้งแล้งอย่างหนัก ให้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

หากว่าหัวมันเทศที่ตั้งอยู่บนตราชั่งภายในห้องทรงงานสามารถที่จะแตกรากและใบออกมาเพื่อเติบโตต่อได้ นับประสาอะไรกับการอยู่ในดิน นี่ไม่ได้เป็นแค่เพียงที่มาของชื่อโครงการ “ชั่งหัวมัน” เท่านั้น แต่ยังนำพระราชดำริในการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบมาปลูกเพื่อทำการศึกษาด้วยหลักการของการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชนานาพันธุ์ พื้นที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งเมื่อโครงการประสบความสำเร็จพื้นที่นี้ก็ได้ก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถที่จะชมโดยรอบโครงการได้ด้วยรถนำเที่ยว ซึ่งมีมัคคุเทศก์เป็นผู้ให้ความรู้ ชมแปลงเกษตรและพื้นที่ปลูกพืชพื้นเมือง อาทิ ข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ยางพารา มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาว กะเพรา สัปปะรด รวมถึงมันเทศพันธุ์ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตพืชปลอดสารพิษ การทำฟาร์มโคนมและฟาร์มไก่ และที่ต้องไม่พลาดเลยก็คือการเยี่ยม “บ้านของพ่อ” บ้านพักส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเคยถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่

ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่นอกจากจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรให้ได้ผลดีแล้ว ที่นี่ยังเป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนด้วย ดังจะเห็นได้จากแนวกังหันลมโซล่าเซลกลางทุ่งซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนไฟฟ้า การทำแปลงปลูกสบู่ดำสำหรับแปรรูปเป็นพลังงานใช้แทนน้ำมัน การทำปุ๋ยหมักที่ทำให้พืชงอกงามได้ดีโดยไม่ทำร้ายดิน รวมถึงมีโรงงานแปรรูปน้ำนมเป็นของตัวเอง นักท่องเที่ยวที่ต้องการอุดหนุนสามารถเข้าไปได้ที่ร้านโกลเด้น เพลส ซึ่งจะมีสินค้าอีกมากมายหลายรายการทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์จากโครงการชั่งหัวมัน สินค้าของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านโดยรอบโครงการจำหน่ายด้วยมาช่วยกันสร้างรายได้ให้เกิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมไฮไลต์

 • เรียนรู้ให้เข้าใจถึงแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร หรือเผยแพร่ต่อย่างเหมาะสม

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00-16.30 น.
 • ช่วงต้นเดือนมีนาคมมีเทศกาลว่าวนานาชาติบริเวณชายหาดชะอำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • น้ำตกหินลาด  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

 • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

 • ทุ่งโป่งฟาร์มกวาง แอนด์ รีสอร์ต  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.30 น.

 • อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย   (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • สารเห็ดอินทผาลัม สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว  (แผนที่)

ติดต่อ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 

 • เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

 • 0 3247 2701

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง