โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการนี้สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริในด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย เพื่อศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขน้ำเสีย โดยยึดหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยือนที่โครงการแห่งนี้ก็จะได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล เพื่อรักษาไม่ให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลนั้นถูกทำลายไป และที่สำคัญคือจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของกระบวนการตามธรรมชาติที่จะนำมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ในการแก้ไขน้ำเสียนั้นก็จะมี                การแบ่งเป็น 4 ระบบ ระบบแรกคือบ่อบำบัดน้ำเสียที่ให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงเพื่อเติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์หายใจและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ระบบที่สองใช้ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียโดยการปลูกต้นธูปฦาษี กกกลม และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย ซึ่งพืชเหล่านี้กรองและดูดซับของเสียในน้ำได้ ระบบที่สามคือระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม จำลองพื้นที่ทางธรรมชาติ ปล่อยน้ำเสียลงบ่อที่ปลูกพืช ประเภทกก รากของพืชก็จะดูดซับสารพิษให้ และระบบสุดท้าย เป็นการแปลงพืชป่าชายเลน คือการบำบัดจากการเจือจางระหว่างน้ำทะเลกับน้ำเสีย ต้นธูป ฤๅษีในระบบที่ 3 นั้นเมื่อครบ 90 วันยังจะนำไปให้กลุ่มแม่บ้านสานทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมขน

จะเห็นได้ว่าที่นี่สร้างความยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมก็ได้ศึกษาความรู้ นำไปปรับใช้ และเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติที่สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ มาแก้ปัญหาได้ และได้ตระหนักถึงมลภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้นว่าท้ายที่สุดก็จะสร้างปัญหาให้กับโลกให้กับตัวเราเองให้ไม่มีการจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง                   ในพื้นที่บริเวณนี้ยังมีป่าชายเลนให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ต้นไม้ต่าง ๆ เช่น ต้นแสม ต้นโกงกาง ดูสัตว์น้ำที่อาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอาจจะได้ยินเสียงกุ้งดีดขัน ที่กุ้งนั้นดีดตัวเพื่อเคลื่อนตัวอยู่ใต้โคลน ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญ มีนกหายากหลายชนิด และไปชมผักเบี้ยทะเลของจริงที่เป็นที่มาของชื่อแหลมผักเบี้ย ซึ่งจะอยู่บริเวณป่าชายเลนรอบนอกด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • เรียนรู้วิธีการน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล
 • ชมความร่มรื่นภายใต้ต้นแสม ต้นโกงกาง และดูสัตว์น้ำที่อาศัยตามธรรมชาติของป่าชายเลน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.30 น.

  * กรณีเข้ามาเที่ยวชมป่าชายเลน สามารถแจ้งรปภ.หน้าโครงการฯ ได้เลย

  ** กรณีมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้า

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • หาดเจ้าสำราญ (แผนที่)

 • สตรีทอาร์ท ร่องใหญ่ (แผนที่)

 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.00 น.

 • พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.30 น.

 • ร้านกาแฟบ้านร้อยปี (แผนที่)

  เวลา 09.00-18.00 น.  หยุดวันพุธ

ติดต่อ

โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

 • ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 • 0 3244 1264, 0 3277 0755, 09 2273 0546

  (หน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 10303)

 • Facebook  : โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง