มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ท่ายาง

เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และรับความสุขกลับคืนได้ที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ท่ายาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงและรักษาสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรมให้สามารถกลับคืนผืนป่าได้ รวมถึงการดูแลสัตว์ที่ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้ได้อยู่ดีอย่างมีมาตรฐานในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ภายใต้สนับสนุนพื้นที่ป่าขนาดใหญ่สำหรับให้สัตว์อยู่อาศัยจากวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

โดยสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือและพักฟื้นที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ท่ายาง มีทั้งช้าง ชะนี ค่าง ลิง หมี เสือโคร่ง หมูป่า นกยูง นกชนิดต่าง ๆ  อีกมากมาย จึงจำเป็นได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครในการช่วยดูแลตั้งแต่การปฐมพยาบาลสัตว์ที่บาดเจ็บ การรักษาและฟื้นฟูร่างกายสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการค้าหรือการทารุณกรรม การให้อาหารสัตว์ และท้ายสุดของกระบวนการคือการปล่อยให้กลับสู่ป่า

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Full Day Experience ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้โอกาสเรียนรู้การช่วยเหลือสัตว์ป่า   และมีโอกาสใกล้ชิดกับช้างที่ทางมูลนิธิได้ช่วยเหลือไว้มากมาย และแบบ Half Day Experience สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้แต่มีเวลาอย่างจำกัดหรือมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการฟื้นฟูป่า และปลูกป่าเพิ่มเติมในบริเวณที่ถูกทำลาย ร่วมไปกับการปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านั้น ทั้งยังมีศูนย์การศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย บรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ และความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อปลูกฝังแนวคิดต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ การค้าสัตว์ป่าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง และการใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพต่อธรรมชาติที่เคยมีมาแต่เดิม และไม่สร้างผลกระทบให้กับสัตว์ป่าและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

  • เยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับลักษณะการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบต่อไป
  • ทำความรู้จักและเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าที่น่าสนใจซึ่งพักฟื้นดูแลอยู่ภายในมูลนิธิฯ
  • ชมการทำงานของทีมแพทย์และจิตอาสาที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
  • สำหรับกิจกรรมการดูสัตว์ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ท่ายาง

  • เลขที่ 108 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

  • 0 3245 8135

  • Wildlife Friends Foundation Thailand

* ผู้สนใจสมัครได้โดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาและระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครได้ตามที่ท่านสะดวก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง