ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (GREEN PLUS)

“จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

การแสดงออกของบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน

หลักสามประการที่จะบอกความเป็นคนสีเขียวอย่างแท้จริงก็เห็นจะเป็นคำว่า Reduce reuse recycle หรือจะแปลกว่าลด ละ เลิก และนำกลับมาใช้ใหม่ก็เรียกได้ว่าครบองค์ของความเป็นคนสีเขียวตัวจริงเสียงจริง และคำสามคำนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในฐานะปัจเจก คือการลดการใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็น ละปริมาณสิ่งของที่คิดว่าเกินพอดี เลิกหากคิดว่าสิ่งของนั้นไม่จำเป็นต่อชีวิต และหากนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็ถือว่าคุณเป็นคนสีเขียวได้เต็มร้อยทีเดียว เช่นเดียวกัน หากคุณเป็นคนที่อยู่ในฐานะผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ที่นำหลักการนี้มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วย หรือคุณจะเป็นคนในชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น คาถานี้ก็นำมาปฏิบัติได้ให้ผลไม่ต่างกัน และหากการนำสิ่งใดกลับมาใช้ใหม่ โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปผสมด้วยแล้วล่ะก็ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาไม่มากก็น้อย แต่อย่างน้อยๆ ก็คือ คุณสามารถลดต้นทุนของชีวิต และลดต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติได้ไปพร้อมๆกันทีเดียว

แต่หากต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ เป็น Green Plus อย่างแท้จริง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ทำแผนสำหรับการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไว้ดังต่อไปนี้ (สามารถอ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

สำหรับผู้ประกอบการเรื่องที่พัก

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านที่พัก

สำหรับเจ้าของธุรกิจสปา

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านสปา

สำหรับเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว

สำหรับเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะของเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

สำหรับชุมชนเจ้าของพื้นที่

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะของชุมชนเจ้าของพื้นที่

สำหรับเจ้าของธุรกิจสปา

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะเจ้าของธุรกิจสปา (Spa)
ไม่พบเรื่อง