บทความ ARTICLE

เจ็ดวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพียงแค่คุณทำตามเจ็ดขั้นตอนง่ายๆ คุณก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว

น่าน - ประเทศไทย - เมืองท่องเที่ยวที่สะอาดที่สุดในอาเซียน

จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดอันดับหนึ่งของอาเซียน

นักท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศไทย

วันหยุดของคุณคุณเลือกที่จะพักผ่อนแบบไหน? ผ่อนคลายที่สระว่ายน้ำของโรงแรม พูดคุยกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ หรือชอบที่จะทำกิจกรรมประจำวันร่วมกับคนท้องถิ่น

เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศไทย

ประเทศไทยมีความหลากหลายของภูมิประเทศ ตั้งแต่ภูเขาหมอกในภาคเหนือ ไปจนถึงชายหาดในแดนภาคใต้

แนวคิดสีเขียว 7 ประการHOW TO BE 7 GREEN

7 GREEN

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมDELIGHTFUL GREEN TRAVEL

แนวคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (วรรค) ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (วรรค) ของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป (วรรค) โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับทัศนคติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คุณภาพ
7greens is the concept that leads to concrete action under the project Environmental Protection Vow for Sustainable Tourism by TAT to achieve the two important results which are reducing the impact of global warming, and creating a pattern of sustainable tourism. It is a concept that links up the roles of the different sectors such as tourism industry, mass media, and general public, and is believed to be able to change people attitudes and behaviors in order to make Thailand a quality tourist destination.

เส้นทางสีเขียวAMAZING GREEN ROUTE

แหล่งท่องเที่ยว GREEN ATTRACTION

place
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สถานที่แสดงซากไดโนเสาร์ และช้างดึกดำบรรพ์ และได้รวบรวมเอาไม้กลายเป็นหินมากกว่าร้อยชิ้น

place
ไร่องุ่นกรานมอนเต้

ชมไร่องุ่น ชิมไวน์และชมโรงงานผลิตไวน์ที่ได้มาตรฐานของไร่

place
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมากิจกรรมเดินป่าท่องไพรป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง

place
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

บริการสีเขียว GREEN SERVICE

ทรายแก้วบีช รีสอร์ท
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมชุมพร การ์เดนส์
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อ่านเพิ่มเติม
น้ำตกทีลอซู
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อ่านเพิ่มเติม