บทความARTICLE

เจ็ดวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่ายดายเพราะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคน เพียงแค่คุณทำตามเจ็ดขั้นตอนง่ายๆ คุณก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว

อ่านเพิ่มเติมRead more navigate_next
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี2561

การท่องเที่ยวสีเขียว หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือคำเฉพาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่คำนี้หมายความอย่างไร

อ่านเพิ่มเติมRead more navigate_next

แนวคิด 7 ประการHOW TO BE 7 GREEN

7 GREEN

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมDELIGHTFUL GREEN TRAVEL

แนวคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไปอันเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับทัศนคติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คุณภาพ
7greens is the concept that leads to concrete action under the project Environmental Protection Vow for Sustainable Tourism by TAT to achieve the two important results which are reducing the impact of global warming, and creating a pattern of sustainable tourism. It is a concept that links up the roles of the different sectors such as tourism industry, mass media, and general public, and is believed to be able to change people attitudes and behaviors in order to make Thailand a quality tourist destination.

เส้นทางสีเขียวAMAZING REEN ROUTE

แหล่งท่องเที่ยวGREEN ATTRACTION

place จังหวัดลำพูน
place จังหวัดลำพูน
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย

place จังหวัดนราธิวาส
place จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร มีชื่อเต็มว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง

place จังหวัด สุพรรณบุรี
place จังหวัด สุพรรณบุรี
อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “ปางอุ๋งแห่งเมืองสุพรรณบุรี”เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแห่งใหม่ ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวชุมชน

บริการสีเขียวGREEN SERVICE

  • ที่พักACCOMMODATION
  • แหล่งท่องเที่ยวATTRACTIONS
  • อื่นๆETC.