การบริการสีเขียว (GREEN SERVICE)

“เลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่างๆ

หากใครที่เดินทางอย่างสม่ำเสมอจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดประการหนึ่งคือ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการการ์ดที่ขอความร่วมมือผู้เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ทว่า หากต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถทำได้ เช่น หากไม่ต้องการให้พนักงานเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ก็สามารถทำได้โดยการไม่วางในจุดที่โรงแรมกำหนด การลดการใช้กระดาษชำระเท่าที่จำเป็น ฯลฯ หรือโรงแรมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผู้เข้าพักส่วนใหญ่รู้สึกว่าต้องประหยัดทั้งๆที่เสียเงินสำหรับการบริการ กลับกลายเป็นว่าการที่ผู้ประกอบการใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่ากับว่าผู้ประกอบการมิได้ละเลยความรับผิดชอบกับเรื่องเหล่านี้

ซึ่งนโยบายของผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับแผนการสร้าง การบริการสีเขียว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่น ส่วนในรายละเอียดของการทำให้แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสร้างการบริการสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย (สามารถอ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

การสร้าง การบริการสีเขียว ในฐานะพื้นที่ทางวัฒนธรรม

สำหรับผู้ประกอบการเรื่องที่พัก

การสร้าง บริการสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก

สำหรับนักท่องเที่ยว

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะของนักท่องเที่ยว

สำหรับเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะของเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

สำหรับชุมชนเจ้าของพื้นที่

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะของชุมชนเจ้าของพื้นที่

สำหรับเจ้าของธุรกิจสปา

การสร้าง หัวใจสีเขียว ในฐานะเจ้าของธุรกิจสปา (Spa)
ไม่พบเรื่อง