แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสบาย ๆ แห้งง่าย
สวมรองเท้าที่มีสายรัด พร้อมที่จะเปียกน้ำ
นำสัมภาระติดตัวไปเฉพาะที่จำเป็น และใส่กระเป๋ากันน้ำให้เรียบร้อย
สวมหมวกกันน็อคและเสื้อชูชีพไว้ตลอด
ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ และผู้บังคับเรือที่ให้สัญญาณต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอาหารประเภทโฟม และพลาสติกเพื่อลดขยะ
อาสาสมัครล่องแก่งเก็บขยะในลำน้ำ