เชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม แวดล้อมด้วยภูเขาสูง ป่าไม้ และแม่น้ำ ผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยตั้งแต่บนยอดดอย ไปจนถึงบริเวณที่ราบในระหว่างหุบเขา ชาวเชียงรายจึงมีชีวิตผูกพันกับผืนป่ามาช้านาน เส้นทางนี้จะพาไปตามรอยความสำเร็จของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพลิกฟื้นผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด จนปัจจุบันกลายเป็นดินแดนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจ

เริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ สินค้าแบรนด์ “ดอยตุง” พร้อมเรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จากนั้นดื่มด่ำกับอาณาจักรดอกไม้เมืองหนาวใน สวนแม่ฟ้าหลวง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่สร้างคุณค่าให้กับชาวดอยตุงที่ นวุติ และน้อมรำลึกเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ ลงจากดอยมาศึกษาข้อมูลพืชน้ำมันมากคุณประโยชน์โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต่อจากนั้นไปซึมซับวิถีเกษตรแบบยั่งยืนใน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบ หมู่บ้านปางห้า สัมผัส งานศิลป์กระดาษสารักษ์โลกที่ จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา ปิดท้ายเส้นทางบน ดอยช้าง ณ อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย