ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวแหล่งชุมชน