ตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของไทยที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และโดดเด่นด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต อีกทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบายด้วยการเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์และเครื่องบิน ทำให้เมืองนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและมีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราดนี้ ไม่ได้มีแค่ทะเล เกาะ ภูเขา แต่เป็นเส้นทางสีเขียวที่อุดมไปด้วยนิเวศธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน ทั้งการเดินเท้า ปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามถนนในชุมชน นั่งซาเล้งเข้าป่า เดินชมสวนผลไม้หลังบ้าน ล่องเรือไปตามคลองสามน้ำ ชมป่าโกงกาง ป่าลำพู ป่าจาก อีกทั้งยังมีกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ให้เข้าร่วม เช่น งานหัตถกรรมทำงอบใบจาก การทำฝาย ร่อนพลอยแดง สปาธรรมชาติ เป็นต้น มาร่วมสัมผัสอีกมุมหนึ่งของวิถีคนตราด เรียนรู้การอยู่ การกินบนความพอเพียง เอาธรรมชาติรอบตัวมาปรับใช้ให้ก่อประโยชน์ เป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนที่ไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าการมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดบนเส้นทางนี้ นอกจากจะเพิ่มความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม ยังปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วิถีให้ยั่งยืนอีกด้วย