สูดกลิ่นอายแห่งท้องทะเลและท่องเสน่ห์วิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยการชมป่าชายเลน จากนั้นไปสัมผัสประสบการณ์จริงของการทำประมงพื้นถิ่นของชาวมอแกน คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นระยะเวลานาน แล้วไปเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง การทำประมงริมชายฝั่ง ก่อนจะไปดื่มด่ำบรรยากาศริมสองฝั่งทะเลด้วยการล่องเรือลอดสะพานสารสิน สะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

Time Open

-

Address

บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

Tel

08 7892 4252 , 09 3529 9661

Website

-