บ่อน้ำใสจนเห็นพื้นและโขดหินด้านล่างชัดเจน อยู่ท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่ม เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด แหล่งน้ำนี้เป็นลักษณะบ่อน้ำผุด เบื้องล่างเป็นพื้นทรายตะกอนหินปูน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของชุมชน ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะนำมาใช้ในพิธีกรรมสำคัญและใช้ดื่มเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณที่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ พร้อมทำกิจกรรมพายเรือชมป่าไม้และกางเต็นท์ค้างแรม โดยต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำอันมีความสำคัญต่อชีวิตของชาวบ้าน และให้ธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน

Time Open

08.00-17.00 น.

Address

ต. บ้านทำเนียบ อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 84180

Tel

09 6859 4503 , 08 0696 1166 , 0 7795 3121

Website

http://www.cew-bannamrad.or.th/