คลองร้อยสายคือลำน้ำที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำตาปี จนเกิดเป็นคลองเล็กคลองน้อยคอยหล่อเลี้ยงคน ในชุมชน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่นี่จึงจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง บ้านริมน้ำ และต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นปอน้ำ ต้นจาก ต้นมะพร้าว ได้เห็นวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่ทำอาชีพประมง และยังคงใช้เรือเป็นยานพาหนะ อีกทั้งไปชมหิ่งห้อยตอนกลางคืน เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่บอกเล่าวิถีของชาวบ้านที่ยังคงดำรงชีพอย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เป็นความสุขที่สัมผัสได้ใกล้ตัว

Time Open

-

Address

(คลองร้อยสาย โฮมสเตย์) 49 หมู่ 5 ต. บางชนะ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000

Tel

0 7720 5328 , 08 6267 6695

Website

-