บ้านสวนริมคลอง บรรยากาศเงียบสงบ มีรั้วบ้านเป็นต้นโกงกาง ต้นลำพู ลำแพน และต้นจาก บ้านหลังนี้สืบสานและต่อลมหายใจของวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองอย่างแท้จริง มาที่นี่จะได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชุมชนที่ผูกพันกับการเกษตร ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าว ซึ่งมีการต่อยอดมาสู่กิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ทดลองลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็น การทำน้ำตาลมะพร้าว การจักสานใบมะพร้าว การทำขนมต้ม และขนมไทยต่าง ๆ นอกจากนี้ ชุมชนยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำสวนครัวปลอดสารพิษ ให้เราได้ลงสวนเก็บผักสด ๆ มาปรุงอาหาร สนุกสดชื่นใจแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศกลางสวน และซึมชับความงดงามกับทัศนียภาพริมคลอง ที่ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แท้จริง สิ่งเหล่านี้เกิดจากความมุ่งมั่นของคนในชุมชนที่ต้องการดำรงไว้ซึ่งความเป็นวิถีแห่งธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์

Time Open

-

Address

43/1 หมู่ที่ 6 ต. บ้านปรก อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000

Tel

08 9170 2904

Website

http://www.baanrimklong.net/th/