ปล่อยอารมณ์แห่งความสุข ท่องไปในโลกของศิลปินเชียงรายที่ขัวศิลปะ แหล่งรวมตัวของกลุ่มคนผู้มีไอเดียสร้างสรรค์ และทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งคำว่า “ขัว” ในภาษาเหนือ แปลว่า “สะพาน” “ขัวศิลปะ” จึงเป็นสะพานที่จะเชื่อมศิลปะกับสังคมเข้าด้วยกัน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนของกลุ่มศิลปินเชียงราย ศิลปินไทย และศิลปินต่างชาติ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อหาเงินทุนเข้าหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล ตลอดจนมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง ค่ายศิลปะ เวิร์กชอปส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังความเป็นศิลปินใหักับเด็กและเยาวชน ทั้งยังสามารถเข้ามานั่งดื่มกาแฟ ชอปปิงผลงานศิลปิน เสื้อเพ้นท์ลาย กระเป๋าผ้า โปสการ์ด ฯลฯ ในร้านขายของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยจินตนาการและแรงบันดาลใจ

Time Open

10.00 – 19.00 น.

Address

ถ. พหลโยธิน ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

Tel

0 5316 6623

Website

http://www.artbridgechiangrai.org/