ชุมชนแห่งนวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เกิดจากการรวมตัวของคนรักบ้านเกิด โดยนำวิถีชีวิตดั้งเดิมมาผสมผสานกับการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยกระดับหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอแม่สายแห่งนี้ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มากด้วยมนต์เสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตพอเพียง และพร้อมต้อนรับให้นักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่ จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา ทดลองมาส์กหน้าใยไหมทองคำ ภูมิปัญญาของคนเชียงรายที่มีหนึ่งเดียวในเมืองไทย และเรียนรู้การทำกระดาษสารักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หยิบจับ ดอกไม้ ใบหญ้า มาแต่งแต้มได้ตามจินตนาการ จากนั้นนั่งรถอีต๊อกเยี่ยมชมรอบหมู่บ้าน เรียนรู้การตีมีดแบบดั้งเดิม การทำเทียน การทำเกษตรอินทรีย์ที่สวนฝรั่งกิมจู สวนมะเดื่อฝรั่ง เข้าชมแปลงปลูกหม่อนและโรงเลี้ยงหนอนไหม เที่ยวกาดปางห้า ตลาดเช้าที่จะพบกับพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจากสวนเกษตรของคนในชุมชน ส่วนสาย ๆ จะมีร้าน อาหารพื้นเมืองเปิดให้บริการยาวไปจนถึงช่วงเย็น ปิดท้ายด้วยการลิ้มลองอาหารท้องถิ่นจานเด็ด อย่างข้าวซอยน้อย ขนมล็อกนา และอาหารไทลื้อ นับเป็นอีกหนึ่งชุมชมเข้มแข็งที่ชาวบ้านร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพอเพียงด้วยหัวใจสีเขียวอย่างยั่งยืน

Time Open

08.00-17.00 น.

Address

235 หมู่ที่ 1 ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงราย 57130

Tel

ชุมชนหมู่บ้านปางห้าโฮมสเตย์ 06 4679 7470 จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา 08 1883 9062

Website

www.facebook.com/panghahomestay/