พันธุ์ไม้น้อยใหญ่ปกคลุมพื้นที่จนเขียวขจี มีเสียงธารน้ำไหลให้ฟังตลอดวัน และบ้านเรือนตั้งลดหลั่นกันไปตามแนวภูเขา ที่นี่คือ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ตั้งอยู่บนภูเขา ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง อาชีพหลัก คือ การทำไร่เหมี้ยง ปัจจุบัน ชุมชนเปิดพื้นที่เป็นโฮมสเตย์ให้คนภายนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต ด้วยการให้ร่วมทำผลิตภัณฑ์จากใบเหมี้ยง ตั้งแต่เก็บใบเหมี้ยงจนถึงการแปรรูปเป็นหมอนใบชาและชาชงสำหรับดื่ม แล้วมารับประทานอาหารพื้นเมืองที่ใช้ใบเหมี้ยงเป็นวัตถุดิบ รุ่งเช้าของอีกวันขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วฝิ่น จุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน การมาพักผ่อนที่บ้านป่าเหมี้ยงนั้น ทำให้ได้เห็นถึงการพึ่งพิงกันระหว่างคนและธรรมชาติ การใช้ชีวิตอย่างไม่รบกวนสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

Time Open

-

Address

ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240

Tel

08 4894 9122

Website

https://www.facebook.com/PaaMiang/