หมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปชมความรุ่งเรืองของอโยธยา ในตลาดย้อนยุคกลางราชธานีเก่า ตั้งแต่ตลาดน้ำกรุงศรีในยามเช้า ยาวไปจนถึงยามค่ำกับ Ayutthaya Night Market ถนนคนเดินประดับประดาไฟสว่างไสว ละลานตาไปด้วยอาหารและขนมไทยตำรับโบราณ มีงานฝีมือ สินค้าโอทอปของชาวอยุธยาให้เลือกอุดหนุน ทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมขี่ม้าเที่ยวรอบตลาด ถ่ายภาพงามอย่างไทยเป็นที่ระลึก ชมไลฟ์โชว์ศิลปะการต่อสู้แบบไทย และการแสดงอื่น ๆ บริเวณด้านหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งท้ายความประทับใจก่อนกลับบ้าน

Time Open

08.00-20.00 น. (วันอาทิตย์ 09.00-22.00)

Address

ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

Tel

0 3561 0565

Website

https://bit.ly/2LGBpkT