เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านนิทรรศการ 9 ห้อง ที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่การสถาปนากรุง ความงดงามของสถาปัตยกรรม มหรสพ การละเล่น และพระราชพิธี เรียนรู้และทำความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน และศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 9 นิทรรศการทั้งหมดนำเสนอผ่านสื่อผสมทั้งข้อมูลรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง รูปปั้น ไปจนถึงภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพแบบ 4 มิติ ผู้ชมจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งจากการมองและการฟัง ทำให้เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างลึกซึ้ง

Time Open

09.00-17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Address

100 ถ. ราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel

0 2621 0044 , 0 2226 5047-48

Website

http://www.nitasrattanakosin.com/