ทำความรู้จักกับเมืองตราดให้มากกว่าที่เคยในอาคารเรือนไม้ หลังคาทรงปั้นหยา ซึ่งเคยเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ก่อนจะได้รับการบูรณะซ่อมแซม ปรับเป็นพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตคนตราด นำเสนอเรื่องราวผ่านโบราณวัตถุ รูปภาพเก่า และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พาชมได้อย่างน่าสนใจ กระทั่งเห็นภาพรวมความเป็นเมือง “ตราด” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน

Time Open

09.00-16.00 น. (วันอังคาร-วันศุกร์) 09.30-16.30 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ปิดวันจันทร์)

Address

ถ. สันติสุข ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด 23000

Tel

0 3951 2291, 08 6450 5263

Website

https://bit.ly/2Hevz4S