สนุกสนานพร้อมได้ความรู้กับ มิวเซียมลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดลำปางผ่านนิทรรศการ คน-เมือง-ลำปาง แบ่งออกเป็น 16 ห้อง มีเนื้อหาครอบคลุม 3 หัวข้อใหญ่ คือหัวข้อ คน ผู้มีส่วนขับเคลื่อนลำปางทั้งด้านสังคม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อมาในหัวข้อ เมือง พาไปดูวิวัฒนาการของลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหัวข้อ ลำปาง หยิบเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น ภาษาถิ่น รถม้า ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาให้ทุกคนศึกษา เนื้อหาทั้งหมดถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี การจำลองเหตุการณ์และสถาปัตยกรรม มาใช้ถ่ายทอดเนื้อหาร่วมกับสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตื่นเต้นกับข้อมูลมากกว่าเดิม เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจตัวตนอันแท้จริงของลำปาง

Time Open

09.30 – 16.30 น. (เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์) (หยุดทุกวันจันทร์)

Address

อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ถ. บุญวาทย์ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 52000

Tel

09 3676 9401

Website

https://bit.ly/2HilvHU