มิวเซียมสยาม อาคารเก่าแก่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก รีไววัล (Classic Revival) สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แหล่งให้ข้อมูลความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีนิทรรศการน่าสนใจมากมาย เช่น “ถอดรหัสไทย” ที่จะทำให้ทุกคนเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านการตั้งคำถามและการทำกิจกรรม โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 14 ห้อง แต่ละห้องจะมีรูปแบบและลูกเล่นแตกต่างกันไป เช่น ห้องไทยประเพณีที่มีกล่องจำนวนมากบรรจุเกมเกี่ยวกับประเพณีเทศกาล ห้องไทย only มีจ่าเฉย คุณเอิบทรัพย์ หุ่นนางกวักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้อง และรายล้อมด้วยสิ่งของที่สามารถเห็นได้ในเมืองไทยเท่านั้น เช่น รองเท้าแตะคีบ มาม่า พวงเครื่องปรุง ห้องไทยแค่ไหน จัดแสดงเครื่องแต่งกายตั้งแต่ชุดราชสำนักจนถึงชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไป นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ อยู่เสมอ สถานที่แห่งนี้จึงสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน โดยเฉพาะคนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

Time Open

10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)

Address

4 ถ. สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel

0 2225 2777

Website

https://www.museumsiam.org/Home