เพลิดเพลินกับความงดงามแห่งศิลปะล้านนาที่ วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม วัดโบราณอายุกว่า 100 ปี ภายในวัดมีพระวิหารเก่าแก่สร้างขึ้นจากฝีมือช่างเชียงตุง ประดับตกแต่งด้วยลวดลายและภาพเขียนสีงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบันและซุ้มประตูโขงมีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปสัตว์ตามแบบศิลปะล้านนาแท้ นอกจากนี้ ยังมีโรงธรรมสถานที่เก็บคัมภีร์โบราณ เปิดให้คนเข้ามาสำรวจและศึกษาอีกด้วย นับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะและด้านประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

Time Open

-

Address

บ้านไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130

Tel

0 5427 4006

Website

-