สนุกสนานกับการเรียนรู้เชิงเกษตรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนผืนดินกว่า 3.5 ไร่ ที่ถูกจัดสรรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ มีแหล่งน้ำ ผืนนา พื้นที่เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และบ้านพักอาศัย ภายในมีฐานกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน ให้ลงมือเก็บไข่ไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ ปักดำนา ยกยอ สานปลาตะเพียน เรียนรู้ต้นไม้และพืชผักสวนครัวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ กับเมนูพิเศษและขนมไทยโบราณให้บริการอีกด้วย

Time Open

08.00-17.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) 08.00-17.45 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

Address

ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

Tel

09 8965 7998 , 06 4932 1838

Website

https://www.facebook.com/bankongpor