ที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน แหล่งศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล และที่สำคัญเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด รวมไปถึงเป็นแหล่งอนุบาลสำหรับสัตว์น้ำตัวน้อย ๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ความยาว 600 เมตร ทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดยาว ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้หลายชนิดอย่างต้นแสม ต้นโปรงแดง ต้นปอทะเล ต้นโกงกาง ตลอดเส้นทางมีป้ายข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ เช่น ปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน กุ้งดีดขัน นก หรือหากต้องการใกล้ชิดกับป่าชายเลนมากขึ้น มีกิจกรรมพายเรือคายักออกไปชมสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณจุดเหนือสุดของเกาะภูเก็ต ซึ่งมี 2 เส้นทางให้เลือก คือ ระยะสั้น พายเรือชมป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง ระยะไกล พายเรือออกปากแม่น้ำ ชมบรรยากาศของป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี้ แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศและการอิงอาศัยร่วมกันระหว่างคน สัตว์ และป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

Time Open

08.30 น. - 16.30 น.

Address

92/7 หมู่ที่ 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

Tel

0 7634 852 ถ้าต้องการพายเรือคายักควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

Website

http://mnpoc-phuket.com/