รับแสงตะวันแรกก่อนใครในสยาม ที่หน้าผาสูงชันมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขาทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเส้นกั้นพรมแดนประเทศไทย-ลาว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเป็นมาของมนุษย์แถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งประติมากรรมทางธรรมชาติที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน อาทิ ผาแต้ม ปรากฏแนวภาพเขียนสีโดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000-4,000 ปี มีทั้งภาพสัตว์ ภาพคน ภาพมือ ภาพเรขาคณิต และภาพเครื่องมือจับปลา เรียงรายไปตามแนวผา น้ำตกลงรู (น้ำตกแสงจันทร์) เป็นน้ำตกที่ไหลลงจากรูขนาดใหญ่ของแผ่นหิน กระเซ็นเป็นฝอยละอองนวลตาคล้ายแสงจันทร์ น้ำตกสร้อยสวรรค์ ไหลลงมาจากริมผาสูงสองสายบรรจบกันดูคล้ายสายสร้อย บริเวณริมธารมีพลาญหิน ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีสันออกดอกงดงาม อาทิ มณีเทวา แดงอุบล หยาดน้ำค้าง ดุสิตา และเรียนรู้ศิลปะจาก เสาเฉลียง รูปทรงคล้ายดอกเห็ดขนาดใหญ่ ที่ก่อเกิดจากหินทราย 2 ยุคที่ถูกการกัดกร่อนของน้ำและลมเป็นเวลาหลายล้านปี จนกลายเป็นประติมากรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่าและน่าทึ่งที่ธรรมชาติมอบไว้ให้เราได้ชื่นชม

Time Open

06.00-18.00 น.

Address

ต. ห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220

Tel

0 4524 9780

Website

http://park.dnp.go.th