อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ผืนป่าขนาดใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน้ำตกที่สวยงาม อาทิ น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก และเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดอย่างเสือ ช้าง กวาง กระทิง ชะนี และนกชนิดต่าง ๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมที่หอดูสัตว์หนองผักชี หรือหอดูสัตว์มอสิงโต เพื่อดูฝูงกวาง กระทิง หรือ ช้างป่า มากินดินโป่ง นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวผาเดียวดาย มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างงดงาม กล่าวได้ว่า อุทยานแห่งนี้มีระบบนิเวศที่ยังคงสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ หากมีเวลา พักค้างแรมสักคืน อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ ฟังเสียงป่าขับกล่อม นกร้อง น้ำตกไหล ก็จะยิ่งได้รับสัมผัสแห่งความสุขครบทุกมิติทีเดียว

Time Open

08.00-18.00 น.

Address

ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

Tel

08 6092 6529

Website

http://www.khaoyainationalpark.com