ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและโปรตุเกสมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และยังคงเห็นมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้จากชุมชนย่านกุฎีจีน พื้นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และวิถีชีวิตได้อย่างใกล้ชิด เช่น โบสถ์ซางตาครู้ส สีขาวชมพู สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกและเรอเนซองส์ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนเมื่อครั้งอดีต พร้อมลองทำขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมขึ้นชื่อของย่านนี้ ที่มีเนื้อขนมกรอบนอกนุ่มใน บวกกับความหวานของฟักเชื่อม ลูกเกด ลูกพลัมอบแห้ง มีรสชาติอร่อยจนวางไม่ลง เดินต่ออีกนิดจะพบกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณและสถาปัตยกรรมอันงดงามอยู่มากมาย ทั้งพระพุทธรูปโบราณที่พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สีขาวทรงลังกา ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO ทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในย่านกุฎีจีนที่ยังคงเอกลักษณ์อันเก่าแก่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม

Time Open

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 09.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Address

โบสถ์ซางตาครู้ส 112 ซอย กุฎีจีน แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 271 ซอย วัดกัลยาณ์ แขวง วัดกัลยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 24 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Tel

โบสถ์ซางตาครู้ส 0 2472 0154 , พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 08 1772 5184 , วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 0 2466 1693

Website

-